VoiceWell-hoitaja, koulutettu hieroja, VoiceWell-menetelmän kehittäjä ja kouluttaja, Dry Needling -hoito 
voicewellkicka (at) gmail.com 
www.voidis.fi 
FT, logonomi/vokologi, Dry Needling -professional
050 5831965


TÄSTÄ >>NETTIAJANVARAUS 

Kicka Leppänen

Ihmisäänen moninaisuus on kiehtonut koko elämäni ajan. Lauluopiskelut musiikkiopistossa ja yksinlauluoppilaana sekä laulaminen eri ryhmissä on opettanut itsestä ja omasta äänenkäytöstä monia uusia asioita. Opiskelupolkuni on ollut vaihtelevan monipuolinen; nuorisotyönohjaajakoulutuksen kautta musiikkiterapeutiksi avasi aivan toisenlaisia näköaloja. Edelleen Koulutetun hierojan ammattitutkinto ja Voice Massage™ -terapeuttikoulutus loivat uuden alun. Voice Massage -terapeuttina toimin 1998–2009.

Tiedon nälkä jatkui, ja aloitin opiskelut vuonna 2003 Tampereen yliopiston puheopin laitoksella. Pääaineena oli puhetekniikka ja vokologia (äänentutkimus ja –harjoittaminen) ja sivuaineita olivat mm. hypermedian ja logopedian aineopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuudet. Opiskelun edetessä avautui mahdollisuus väitöstutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää erilaisten akustisten mittareiden avulla millainen naisopettajien ääni on laadultaan ja kestävyydeltään sekä miten eri tukitoimenpiteet voisivat edistää äänihyvinvointia. Jatko-opiskelijaoikeudet sain valmistumisen (2006) jälkeen, ja väitöstilaisuus oli helmikuussa 2012. Filosofian tohtoriksi valmistuin maaliskuussa 2012.

Yli 20 työvuoden aikana käydyt keskustelut ja pohdiskelut antoivat alkusysäyksen kuinka vuosien kliinistä kokemusta voisi hyödyntää omien asiakkaiden parhaaksi. Itseä kiinnosti ja kiinnostaa edelleen laaja-alainen kehon, äänen, kurkunpään ja kielen toimintojen ja faskioiden käsittelymahdollisuudet. Näin syntyi VoiceWell-hoito. Tällä hetkellä toimin VoiceWell-kouluttajana. 

Olen valmistunut Dry Needling -professionaliksi. Dry Needling -hoito perustuu länsimaiseen lääketieteeseen ja se kohdistetaan yksittäisiin myofaskiaalisiin lihastoimintaketjuihin. Hoito tehdään akupunktioneuloilla. Teen DN-hoitoa osana VoiceWell-hoitokokonaisuutta asiakkaan tarpeiden mukaan.

KOULUTUSPALVELUT

VoiceWell-hoitajakoulutus

VoiceWell-menetelmän mukainen ensimmäinen koulutus alkoi syksyllä 2009, ja ensimmäiset VoiceWell-hoitajat valmistuivat keväällä 2010. Toinen kurssi oli vuoden 2011 aikana. VoiceWell-kurssi 3 hoitajat valmistuivat marraskuussa 2013. VoiceWell-kurssi 4  hoitajat valmistuivat tammikuussa 2015. VoiceWell-kurssi 5 hoitajat valmistuivat 2016, VoiceWell-kurssi 6 hoitajat valmistuivat 2017 ja vuonna 2018 alkavalle kurssille voi tilata hakupapereita suoraan minulta. Katso lisää menetelmästä ja koulutuksesta www.voicewell.fi .

TÄYDENNYSKOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE

Puheterapeuteille tarkoitettu täydennyskoulutus näki päivänvalon syksyllä 2015. Koulutuksen tavoitteena on toimia osana kasvojen, suun- ja purennanalueen logopedista kuntoutusta VoiceWell-menetelmiä hyödyntäen. Kurssitilaus/tarjous omalle työporukalle tau yhteisölle meilitse. ks. lisää www.voidis.fi

TÄYDENNYSKOULUTUS SUUHYGIENISTEILLE

Täydennyskoulutus suuhygienisteille alkoi 2019 ja tavoitteena on antaa manuaalisia hoitotekniikoita miimisten, purennan ja leukanivelen toimintahäiriöiden hoitamiseksi VoiceWell-menetelmien mukaan. Kysy tarjous meilitse. ks. lisää www.voidis.fi

ÄÄNIHYVINVOINTIPALVELUT

Toimin myös äänenkouluttajana (logonomina) ja VoiceWell-hoitajana. Koulutan eri ääniammatissa toimivia henkilöitä mm. koulutus- ja opetustehtävissä, asiakaspalvelussa ja erilaisissa johtotehtävissä toimivia puhetyöläisiä. Tarjoan HELPPOJA TYÖKALUJA VAIVATTOMAAN ÄÄNENKÄYTTÖÖN -koulutuksia VESO- päiviin, ja TYKY ym räätälöityihin äänihyvinvointitarpeisiin. ks. lisää www.voidis.fi


Kysy tarjous!